YounglifePH | Sponsor


Hvem bor i House of Dreams?

I dag bor det 25 barn i House of Dreams som vi har hentet fra slummen i samarbeid med det filippinske barnevernet (DSWD). Dette er ikke en institusjon, men et hjem der barna vokser opp i trygge omgivelser.

Vi sørger for at barna får nødvendig omsorg som daglig kosthold, helsestell, medisiner, tannlegetjenester, klær og skolegang.

Se flere bilder fra House of Dreams

    


Alle gatebarn og de fleste foreldreløse har et uverdig liv. De lever ofte av å stjele, og de er hele tiden svært utsatt for fare, overgrep og mishandling.

Det er ikke sympati eller tanken som teller for disse barna, kun handling. Vi må gi dem en sjanse og håp for en fremtid.