YounglifePH | About Us


Våre prosjekter:

House of Dreams: Dette er ikke en institusjon men et hjem hvor underpriviligerte barn fra slummen vokser opp. Her ser de en framtid i et miljø hvor de er blant mennesker som tar vare på dem. Se bilder         

Young Smile: Ansiktsmisdannelse som følge av hareskår og åpen gane kan lett rettes opp gjennom en billig medisinsk operasjon. Young Life Foundation er ansvarlig for at slike operasjoner blir foretatt. Her samarbeider vi tett med den amerikanske organisasjonen Smile Train. Se bilder         

Utdannelse: Vi sørger for at barna får god utdannelse som igjen bekjemper fattigdom og korrupsjon. Se bilder         

Medisinske bidrag: Vi bidrar til at barna får den medisinske hjelpen de trenger og følger dem gjennom hele behandlingsprosessen. Se bilder         


For mer informasjon se på årsrapportene og videoklippene.